(sidans innehåll skapades 2005-10-11)
(sidans innehåll uppdaterades 2017-07-26)

Hej!


Dessa inställningar ska du använda för att ansluta till mail.soft.nu med din mailklient.

Skicka

smtp: mail.soft.nu port 25 (Med authenticering "inloggning" påslagen) (Om port 25 är spärrad kan du använda port 2525)
submisson: mail.soft.nu port 587 (Med authenticering "Inloggning" påslagen), här måste du använda SSL

Ta emot


pop3: mail.soft.nu port 110
pop3-ssl: mail.soft.nu port 995

imap: mail.soft.nu port 143
imap-ssl: mail.soft.nu port 993

Du behöver bara ställa in en "skicka" server, och en "ta emot" server för att det skall fungera.
För att det skall fungera att skicka mail så måste du slå på smtp-authenticering i din mail-klient.

Webmail


Inom kort kommer Webmail finns på följande adress http://server.soft.nu/webmail/